Operation giftfri förskola 1

En arbetsgrupp har bildats för att arbeta med hur vi på Yngves skapar en bra miljö på förskolan, utifrån den kunskap som nu finns om kemikalier i vår vardag. Arbetsgruppen kickade igång sitt arbete genom att delta i ett föredrag av Ethel Forsberg som bland annat är f,d, generaldirektör på kemikalieinspektionen. en mycket givande föreläsning! Vi känner oss inspirerade och rustade att både till viss del förändra den befintliga miljön och att skapa rutiner och riktlinjer för framtiden. Vi köpte även ett exemplar av Ethels bok ”Makt, plast, gift och våra barn” som kommer finnas på förskolan för de som är intresserade. efter att vi i arbetsgruppen förkovrat oss förstås.

Det är viktigt att inte bara arbetsgruppen känner till orsakerna till eventuella förändringar på Yngves. Därför kommer vi att försöka sprida den informationen som vi tar del av till föräldrar och personal.

Arbetsgruppen består idag av Elin Roos, Jennie Rosander och Pernilla Qvarfordt.

Föredraget den 14 oktober arrangerades av ett kemikalie nätverk inom Naturskyddsföreningen i Kalmar
län. De tipsade även om att man kan följa deras facebook-grupp Giftfri barn dom. Gör gärna det…

Jennie genom Pernilla

9789197814201_200_makt-plast-gift-vara-barn_haftad