I helgen hade vi höstens fixardag på förskolan. Fixardagen är en dag då föräldrarna arbetar tillsammans för att fixa till och förbättra lokaler och utemiljö på förskolan. Både vuxna och barn är välkomna till fixardagarna så det leks och fixas lite om vartannat.

Vaktmästargruppen tar tillsammans med personalen i förväg fram en lista på arbetsuppgifter som sedan fördelas under dagen.

Den här gången blev det mycket fixat utomhus. Bland annat var det målning av staket och förvaringsbod på gården, lagning av bänkar kring grillplatsen och reparation av skrindor.