Grön flagg är en miljöcertifiering där vi som förskola arbetar för en mer hållbar värld tillsammans. Varje år väljer vi tre utvecklingsområden som går hand i hand med vårt projektarbete. Dessa mål är grundade i de intressen som vi observerat hos barnen under tidigare år och det är även viktigt att varje område främjar en hållbar framtid. Barnen är delaktiga i Grön flagg- möten där vi diskuterar hur vi kan ta hand om djur och natur tillsammans. Två av pedagogerna skriver en rapport som granskas av Grön flagg i slutet på varje läsår. Detta gör vi för att behålla vår miljöcertifiering och vår vajande gröna flagga.