leftimage_omyngves
Yngves är ett föräldrakooperativ, beläget på I11-området i Växjö, som har funnits sedan 1994. För närvarande är vi ca 25 barn i verksamheten. Som föräldrakooperativ bygger hela verksamheten på föräldrarnas aktiva medverkan och engagemang. Vi bidrar helt enkelt med vår tid för att frigöra resurser där vi anser att de gör bäst nytta – i barngruppen.

Yngves föräldrakooperativ erbjuder barnomsorg med harmoni genom små barngrupper och varaktiga relationer mellan föräldrar, barn och pedagoger. Vi tror på tanken att det är bra för verksamheten om medlemmarna får jobba – men också ha roligt – tillsammans.

Den stora inspirationskällan är Reggio Emilia-pedagogiken som bland annat tar fasta på att utveckla barnets alla uttrycksmöjligheter utan att leda det i någon förutbestämd riktning.

Varje dag är barnen ute och leker i en spännande och mysig utemiljö och de lite mindre som behöver sova gör det utomhus i vårt sovhus eller i vagnar.