Våra miljöer inne och ute ska vara välkomnande, skapa en lust att få upptäcka och ge en tilltro till det kompetenta barnet. Vi ser att möten och reflektion berikar både för barn och vuxna. Alla som arbetar hos oss har ett gemensamt ansvar i pedagogiska diskussioner och i förskolans utveckling och arbete.

Miljö inne. Grundläggande värden för miljön är kreativitet, kommunikation, skapande, utforskande och lärande. Miljöerna utvecklas utifrån barnens intressen, läroplanens mål och pågående projektarbeten.

Rummen är öppna och flexibla och stödjer barnens kommunikativa förmåga, samspel, lärande och experimentella förmåga och utformas efter tanken om rum i rummen som stödjer barnens kunskapsskapande och olika uttrycksmöjligheter inom språk, kommunikation, matematik, skriftspråk, skapande, musik, rörelse, dans, teknik, bygg och konstruktion, vatten. Materialet är tillgängliga och estetiskt placerat med ett könsneutralt fokus. naturvetenskap och multimedia.

Miljö ute Förskolans utemiljö är varierande med skogsytor, gräsytor, lekredskap och sandlådor som uppmuntrar samarbete och utmanar barnens utforskande lek och lärande. Vi vill göra rum i rummen ute för att alla ska hitta en plats att utvecklas i så som drama, ateljé och bygg.