leftimage_foraldrar

MER TID FÖR DET SOM ÄR VIKTIGT HÄR I LIVET

Vi tror på tanken att det är bra för verksamheten om vi medlemmar får jobba tillsammans – men också ha roligt tillsammans. Engagemanget hos föräldrarna ger så mycket! Man lär känna nya vänner på möten, fixardagar och rena nöjesträffar.

På Yngves innebär vårt engagemang som föräldrar bland annat att vi själva lagar mat till våra barn varannan fredag då vår kock är ledig. Barnen älskar när det står en förälder i köket och det är även väldigt roligt som förälder att få vara delaktig en dag i förskolan, då köket ligger mitt i lokalerna.

Vi föräldrar ansvarar även för att sköta städningen på Yngves varje dag. Något vi har valt att göra för att kunna hålla en högre personaltäthet i barngrupperna samt att kunna ha möjlighet att ha en egen kock anställd på Yngves. I genomsnitt har man ett städ i månaden och det tar ungefär tre timmar för en person att städa hela Yngves.

Vi har även två fixardagar varje år. Då samlas vi minst en förälder från varje familj och sköter om både inne- och utemiljön sen brukar det avslutas med korvgrillning.